Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

bannerAbout

Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შპს Welldone Electronics ჩვენს მომხმარებლებს ბევრ სარგებელს აძლევს, რაც მოითხოვს ჩვენი მომხმარებლისგან პირადი ინფორმაციის გაზიარებას. შპს Welldone Electronics იღებს ყველა სიფრთხილეს, რომ შეინარჩუნოს უსაფრთხოების ზომები ჩვენი მომხმარებლებისთვის.
 

როგორ ვინახავთ და ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას

ჩვენს მიერ გამოყენებული ინფორმაცია შეგიძლიათ გამოიყენოთ დარეგისტრირებისას და ჩვენი ვებსაიტის გამოყენების დროს.

 
ჩვენი ვებსაიტის გამოყენების მიზნებისათვის, მათ შორის თქვენთან დაკავშირება თქვენს მიერ წამოყენებულ ნებისმიერ მოთხოვნასთან დაკავშირებით;
იმისათვის, რომ მოგვიანებით დაგიკავშირდეთ, გაცნობოთ სხვა განცხადებების, სპეციალური შეთავაზებების, პროდუქტების, მომსახურების ან ღონისძიებების შესახებ, რომელიც შეთავაზებულია შპს Welldone Electronics– ისგან, მისი შვილობილი კომპანიებისა და მესამე მხარის გარკვეული პარტნიორებისგან, რომლებიც ვფიქრობთ, რომ შეიძლება მართლაც თქვენთვის საინტერესო იყოს. ჩვენ ყოველთვის მოგცემთ შესაძლებლობას, რომ არ დაგიკავშირდეთ ამ გზით ან საერთოდ და შეგიძლიათ ისარგებლოთ ნებისმიერ დროს.
ადმინისტრაციის მიზნით ან ჩვენი შეთავაზების განვითარებასა და გაუმჯობესებაში დაგვეხმარება;
დანაშაულის პრევენციის ან გამოვლენის მიზნით.
ინფორმაციის გადაცემა ინტერნეტით ყოველთვის არ არის უსაფრთხო. ჩვენ ვერ უზრუნველვყოფთ თქვენს საიტზე გადაცემული თქვენი მონაცემების უსაფრთხოებას; ნებისმიერი გადაცემა თქვენს რისკზეა. მას შემდეგ, რაც მივიღებთ თქვენს ინფორმაციას, ჩვენ ვიყენებთ უსაფრთხოების მახასიათებლებს, რათა ვერიდოთ არასანქცირებული წვდომა.

Უარის თქმა

თუ აღარ გსურთ კომპანიის სარეკლამო კომუნიკაციების მიღება, შეგიძლიათ უარი თქვან მათ მიღებაზე თითოეულ კომუნიკაციაში მითითებული ინსტრუქციის შესაბამისად ან კომპანიის ელექტრონული ფოსტით welldone@welldonepcb.com ელ.ფოსტით.