აღჭურვილობა

ბურღვა

მასალის ჭრა

ყავისფერი ოქსიდი

ოქროპირი

ლამინირება

ლაზერული ბურღვა

AOI ტესტირება

მარშრუტიზაცია

ბურღვა (MC PCB)

ექსპოზიცია (MC PCB)

ექსპოზიცია (MC PCB)

Silkscreen (MC PCB)

მცენარე

მცენარე