აღჭურვილობა

ბურღვა

მასალის ჭრა

ყავისფერი ოქსიდი

გრავირება

ლამინირება

ლაზერული ბურღვა

AOI ტესტირება

მარშრუტიზაცია

საბურღი (MC PCB)

ექსპოზიცია (MC PCB)

ექსპოზიცია (MC PCB)

Silkscreen (MC PCB)

ქარხანა (Welldone DL)

მცენარე