Ვადები და პირობები

bannerAbout

Ვადები და პირობები

ეს შეთანხმება შეიცავს WELLDONE ELECTRONICS LTD-ის გამოყენების პირობებს.Ინტერნეტის გვერდი.როგორც გამოიყენება ამ შეთანხმებაში: (i) "ჩვენ", "ჩვენ" ან "ჩვენი" ეხება WELLDONE ELECTRONICS LTD.;(ii) "თქვენ" ან "თქვენი" ეხება ინდივიდს ან ერთეულს, რომელიც იყენებს "ინტერნეტ საიტს; (iii) "ინტერნეტ საიტი" ეხება ყველა ხილვადი გვერდს (გვერდის სათაურების, მორგებული გრაფიკის, ღილაკების ხატულების, ბმულების და ტექსტის ჩათვლით) , პროგრამის კოდი და ამ საიტის თანმხლები სერვისები და დოკუმენტაცია; და (iv) „პარტნიორი“ ეხება მესამე მხარეს, რომელთანაც WELLDONE ELECTRONICS LTD.-მა შექმნა ამ ინტერნეტ საიტის ვერსია, ან რომელსაც WELLDONE ELECTRONICS LTD. აქვს უფლებამოსილი. დაუკავშირდით ამ ინტერნეტ საიტს ან ვისთანაც WELLDONE ELECTRONICS LTD.-ს აქვს ერთობლივი მარკეტინგული ურთიერთობა. ამ ინტერნეტ საიტის წვდომით, დათვალიერებით ან/და გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ, გაიგეთ და ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი ხართ ამ პირობებით და პირობები და შეესაბამება ყველა მოქმედ კანონსა და რეგულაციას.
 

1. გამოყენების ლიცენზიატი

ჩვენ გაძლევთ შეზღუდულ, არაექსკლუზიურ, არატრანსფერულ, გაუქმებულ ლიცენზიას, რომ გამოიყენოთ ინტერნეტ საიტი მხოლოდ თქვენი შეძენის პროცესის სამართავად, მათ შორის პროდუქციის ნახვის, მოთხოვნის, დამტკიცებისა და შეკვეთისთვის თქვენთვის ან თქვენი კომპანიის სახელით.როგორც ინტერნეტ საიტის ლიცენზიატს, თქვენ არ შეგიძლიათ იქირავოთ, გაქირავდეთ, მიანიჭოთ უსაფრთხოების ინტერესი ან სხვაგვარად გადასცეთ ნებისმიერი უფლება, რომელიც გაქვთ ამ ინტერნეტ საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით.თქვენ ასევე არ ხართ უფლებამოსილი გადაყიდოთ ამ ინტერნეტ საიტის შესყიდვების მართვისა და დამუშავების სერვისები.
 

2. არანაირი გარანტია/უარი პასუხისმგებლობის შესახებ

WELLDONE ELECTRONICS LTD.და მისი პარტნიორები არ იძლევიან გარანტიას, რომ თქვენი ინტერნეტ საიტის გამოყენება იქნება შეუფერხებელი, რომ შეტყობინებები ან მოთხოვნები იქნება მიწოდებული, ან რომ ინტერნეტ საიტის მუშაობა იქნება უშეცდომოდ ან უსაფრთხოდ.გარდა ამისა, WELLDONE ELECTRONICS LTD-ის მიერ დანერგილი უსაფრთხოების მექანიზმები.და მის პარტნიორებს შეიძლება ჰქონდეთ თანდაყოლილი შეზღუდვები და თქვენ თავად უნდა განსაზღვროთ, რომ ინტერნეტ საიტი საკმარისად აკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს.WELLDONE ELECTRONICS LTD.და მისი პარტნიორები არ არიან პასუხისმგებელი თქვენს მონაცემებზე, იქნება ეს ჩვენს თუ თქვენს სერვერებზე მცხოვრები.
თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშის გამოყენებაზე და თქვენი პაროლისა და ინფორმაციის კონფიდენციალურობის შენარჩუნებაზე.ჩვენ არ ვგულისხმობთ თქვენი პაროლისა და ანგარიშის ნომრის ნებისმიერს გაზიარებას;ნებისმიერი ასეთი გაზიარება მთლიანად თქვენი რისკის ქვეშ იქნება.შესაბამისად, თქვენ უნდა აირჩიოთ უნიკალური, არა აშკარა პაროლი და ხშირად შეცვალოთ თქვენი პაროლები.
The WELLDONE ELECTRONICS LTD.ინტერნეტ საიტი და მისი შინაარსი მოწოდებულია "როგორც არის" და WELLDONE ELECTRONICS LTD.და მისი პარტნიორები არ იძლევიან რაიმე სახის წარმომადგენლობას ან გარანტიას ამ საიტთან, მის შინაარსთან ან რაიმე პროდუქტთან დაკავშირებით.WELLDONE ELECTRONICS LTD.და მისი პარტნიორები ამით პირდაპირ უარყოფენ ყველა გარანტიას, გამოხატულ თუ ნაგულისხმევს, ვაჭრობის, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის ან არადარღვევის შესახებ.ეს უარი პასუხისმგებლობაზე WELLDONE ELECTRONICS LTD-ის მიერ.და მისი პარტნიორები არანაირად არ მოქმედებს მწარმოებლის გარანტიაზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომელიც გადაეცემა თქვენ.WELLDONE ELECTRONICS LTD., მისი პარტნიორები, მისი მომწოდებლები და გადამყიდველები არ არიან პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირი, ირიბი, სპეციალური, შემთხვევითი ან თანმიმდევრული ზიანისათვის (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ზარალის დაკარგვის, დაკარგული მოგების, ბიზნესის შეწყვეტის, დაკარგული ინფორმაციის ან მონაცემები, კომპიუტერის შეფერხება და მსგავსი) ან შემცვლელი საქონლის ან მომსახურების შესყიდვის ღირებულება, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია პროდუქტების გამოყენებასთან ან ამ ინტერნეტ საიტის გამოყენებასთან ან უუნარობასთან, თუნდაც WELLDONE ELECTRONICS LTD.ან/და მისი პარტნიორები უნდა იყვნენ ინფორმირებული ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ ან ნებისმიერი სხვა მხარის პრეტენზიის შესახებ.WELLDONE ELECTRONICS LTD.და მისი პარტნიორები არ წარმოადგენენ და არ იძლევიან გარანტიას, რომ ამ ინტერნეტ საიტზე მოწოდებული ინფორმაცია არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური.ეს შეზღუდვები მოქმედებს ამ ხელშეკრულების ნებისმიერ შეწყვეტაზე.
 

3. სათაური

ყველა სათაური, საკუთრების უფლება და ინტელექტუალური საკუთრების უფლება ინტერნეტ საიტზე რჩება WELLDONE ELECTRONICS LTD.-ში, მის პარტნიორებსა და/ან მის მომწოდებლებში.საავტორო უფლებების შესახებ კანონები და ხელშეკრულებები იცავს ამ ინტერნეტ საიტს და თქვენ არ უნდა წაშალოთ საკუთრების შენიშვნები ან ეტიკეტები ინტერნეტ საიტზე.ამ ინტერნეტ საიტის გამოყენებით თქვენ არ გადაგეცემათ არანაირი ინტელექტუალური საკუთრების უფლება.
 

4. განახლებები

WELLDONE ELECTRONICS LTD.და მისი პარტნიორები იტოვებენ უფლებას განაახლონ და განაახლონ ინტერნეტ საიტი ჩვენი შეხედულებისამებრ, თქვენთვის შეტყობინების გარეშე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით, ფუნქციონალობის, მომხმარებლის ინტერფეისის, პროცედურების, დოკუმენტაციის ან წინამდებარე შეთანხმების ნებისმიერი პირობებისა და პირობების შეცვლაზე.WELLDONE ELECTRONICS LTD.შემდგომში იტოვებს უფლებას შეცვალოს ნებისმიერი პირობა, რომელიც შეიცავს აქ და პოლიტიკაში მათი ინტერნეტ-საიტზე გამოქვეყნებით.თუ რაიმე განახლება, განახლება ან მოდიფიკაცია მიუღებელია თქვენთვის, თქვენი ერთადერთი გამოსავალია შეწყვიტოთ თქვენი ინტერნეტ საიტის გამოყენება.თქვენ განაგრძობთ ინტერნეტ საიტის გამოყენებას ჩვენს საიტზე რაიმე ცვლილების შემდეგ ან ჩვენს საიტზე ახალი შეთანხმების გამოქვეყნების შემდეგ, წარმოადგენს ცვლილების სავალდებულო მიღებას.
 

5. მოდიფიკაციის აკრძალვა

ზემოაღნიშნული ლიცენზიით, თქვენ ეკრძალებათ შეცვალოთ, თარგმნოთ, ხელახლა დაკომპლექტოთ, დაშალოთ ან შეცვალოთ ინჟინერია ან სხვაგვარად ცდილობთ მიიღოთ წყაროს კოდი ინტერნეტ საიტის მუშაობისთვის ან შექმნათ წარმოებული WELLDONE ELECTRONICS LTD.ეფუძნება ინტერნეტ საიტს ან ინტერნეტ საიტის ნაწილებს.წინამდებარე შეთანხმების მიზნებისათვის, "უკუ ინჟინერია" ნიშნავს ინტერნეტ საიტის პროგრამული უზრუნველყოფის შემოწმებას ან ანალიზს, რათა დადგინდეს მისი საწყისი კოდი, სტრუქტურა, ორგანიზაცია, შიდა დიზაინი, ალგორითმები ან დაშიფვრის მოწყობილობები.
 

6. შეწყვეტა

ეს ლიცენზია ავტომატურად შეწყდება, თუ თქვენ ვერ შეასრულებთ აქ აღწერილ პირობებს.WELLDONE ELECTRONICS LTD.აქვს უფლება შეწყვიტოს ნებისმიერი მომხმარებლის ლიცენზია ნებისმიერ დროს ნებისმიერი მიზეზის გამო.ასეთი შეწყვეტა შეიძლება დაფუძნებული იყოს მხოლოდ WELLDONE ELECTRONICS LTD-ის შეხედულებისამებრ.ან/და მისი პარტნიორები.
 

7. სხვა პასუხისმგებლობის შეზღუდვები

WELLDONE ELECTRONICS LTD.და მისი პარტნიორები არ იქნებიან პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე ამ შეთანხმების შესაბამისად რაიმე დაგვიანებაზე ან შეუსრულებლობაზე, თუ ასეთი შეფერხება ან წარუმატებლობა გამოწვეულია ხანძრის, აფეთქების, შრომითი დავის, მიწისძვრის, მსხვერპლის ან უბედური შემთხვევის, სატრანსპორტო საშუალებების ნაკლებობის ან უკმარისობის შედეგად. მომსახურება, სატელეკომუნიკაციო საშუალებების და/ან სერვისების ნაკლებობა ან უკმარისობა, მათ შორის ინტერნეტ სერვისები, ეპიდემია, წყალდიდობა, გვალვა, ან ომის, რევოლუციის, სამოქალაქო არეულობის, ბლოკადის ან ემბარგოს, ღმერთის ქმედების, რაიმე საჭირო ლიცენზიის, ნებართვის მიღების შეუძლებლობა. ან ავტორიზაცია, ან რაიმე კანონის, გამოცხადების, რეგულაციის, განკარგულების, მოთხოვნის ან მოთხოვნის საფუძველზე, ან რაიმე სხვა მიზეზის გამო, იქნება ეს ჩამოთვლილთა მსგავსი ან განსხვავებული, WELLDONE ELECTRONICS LTD-ის გონივრული კონტროლის მიღმა.და მისი პარტნიორები.
ეს ხელშეკრულება წარმოადგენს სრულ შეთანხმებას ამ ლიცენზიასთან დაკავშირებით და შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ ორივე მხარის მიერ შესრულებული წერილობითი შესწორებით.
თუ წინამდებარე შეთანხმების რომელიმე დებულება ჩაითვლება აღსასრულებლად, ასეთი დებულება რეფორმირებული იქნება მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ იგი აღსრულდეს.
თქვენ წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ, როგორც ფიზიკური პირი, რომელიც ელექტრონულად ეთანხმება წინამდებარე შეთანხმების პირობებს, თქვენ უფლებამოსილი და უფლებამოსილი ხართ დაეთანხმოთ ამ შეთანხმებას თქვენი და ნებისმიერი ორგანიზაციის სახელით, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ.