თერმოელექტრული გამოყოფის ტექნოლოგია

Thermoelectirctric Separation Tech

 

რა არის თერმოელექტრული გამოყოფის სუბსტრატი?

მიკროსქემის ფენები და თერმული ბალიშები სუბსტრატზე განცალკევებულია და თერმული კომპონენტების თერმული ბაზა პირდაპირ კონტაქტშია სითბოს გამტარ საშუალებებთან ოპტიმალური თბოგამტარობის (ნულოვანი თერმული წინააღმდეგობის) ეფექტის მისაღწევად.სუბსტრატის მასალა ძირითადად ლითონის (სპილენძის) სუბსტრატია.


გამოქვეყნების დრო: თებ-25-2022